Med egenkontroll vil du etablere gode rutiner
og vi kan hjelpe deg med å holde kontrol på dokumentasjonen

Egenkontroll systemet er lagd for å lette dokumentasjonen av lovpålagte oppgaver. Systemet vil forenkle og dokumentere alle internkontrollsystemer som IK-mat, IK-alkohol og IK-brann. I tillegg vil systemet har en del støttefunksjoner for å kunne samhandle bedre med de ansatte i bedriften. Herunder On/off-boarding system, HR/HMS funksjoner og timeregistrering.

Prøv det gratis og uforpliktende i 30 dager:

IK-mat

Pris fra kr 79,- per måned

Avviksbehandling, mottakskontroll, mathåndtering, flytskjema, fareanalyse, mm

IK-alkohol

Pris fra kr 19,- per måned

Kartlegge utfordringer, forebygge tiltak, sette opp rutiner, opplæring, mm

IK-brann

GRATIS

Kartlegging, vedlikehold, brannøvelser, avviksskjema, mm

HRM-system

Pris fra kr 59,- per måned

Personalregister, avtaler, håndbok, sykefravær, HMS prosesser, mm

On/Off-boarding

Pris fra kr 49,- per måned

Opplæring, inkludering, ressursplanlegging, handlingsplaner, mm

Timeregistrering

Pris fra kr 10,- per måned

Registrering av timer, lønnsrapporter, mm

Automatisering

Pris fra kr 199,- per måned

Smarthus funksjoner for å automatisere temperaturkontroll, lysstyring, mm