Med egenkontroll vil du etablere gode rutiner og vi kan hjelpe deg med å holde kontrol på dokumentasjonen

Egenkontroll systemet er lagd for å lette dokumentasjonen av lovpålagte oppgaver. Systemet vil forenkle og dokumentere alle internkontrollsystemer som IK-mat, IK-alkohol og IK-brann. I tillegg vil systemet har en del støttefunksjoner for å kunne samhandle bedre med de ansatte i bedriften. Herunder On/off-boarding system, HR/HMS funksjoner og timeregistrering.

Prøv det gratis og uforpliktende i 30 dager:

Komplett IK-mat system fra kr 299,- per måned

Pris skal ikke være et hinder for å følge reglene. Med en startpris på mindre enn et par pakker smør, får du et IK-mat system som dekker alle de lovpålagte rapporteringene og mer. Prisen starter på 99,- pr. måned pluss 10,- pr. person.

Kan brukes på både egen telefon, lesebrett og PC

For å følge reglene, er det mye som skal dokumenteres. Derfor har vi gjort det enkel å bruke de enhetene som er for hånden. Det kan være et nettbrett, en PC eller gjerne de ansattes egen telefon.

Hver ansatt har egen innlogging

Noen ganger er det viktig å vite ikke bare at noe er gjort, men også hvem som har gjort det. Når hver ansatt har sin egen login, kan du enkelt se hvem som har gjort hva.

Timeregistering og timelister

Ved siden av matsikkerhet, er timeføring noe av det vanskeligste å holde rede på. Siden egenkontroll er modulbasert, har vi bygget inn en enkel timemodul. Tilgjengelig for bare 10,- pr. ansatt pr. måned. Timelistene kan eksporteres til en rekke formater.

Norskutviklet for norske lover og regler

Det finnes selvfølgelig masse programvare for skjemabruk. Mange av dem kan du tilpasse så du får noe som er nestenriktig. Egenkontroll er skrevet fra bunnen av for å møte norske krav og regler.

Mange tilgjengelige moduler. Kan tilpasses til egne behov

Dokumenterinsbehovet stopper ikke alltid med IK-mat. Vi har tilgjengelige moduler for brannsikkerhet, alkoholsalg og tobakssalg. Vi har også ekle skjemaer for de vanligste HR oppgavene. Vi vet at mange allerede har skjemaer og rutiner som de er avhengig av. Vi har derfor gjort det mulig å fortsette å bruke disse i egenkontroll.